Flyreglement

Flyreglement

  • by
  • mar 11, 2014

 Flyplassregler AHMFK (oppdatert april 2017)

 

 

1.       Flystripen benyttes kun av medlemmer
i AHMFK, gjesteflyging skal være avtalt med styret før den finner sted. (krever
NLF medlemskap)

 

 

2.       Nybegynnere flyr kun sammen med
instruktør med gyldig instruktørbevis, utstedt av NLF. Oppdatert liste over
instruktører finnes på klubbens hjemmeside.  ahmfk.nlf.no  eller Face book

 

  

3.       Det er forbudt å fly helikoptre med
bensin/fuel motor, samt modeller som er drevet av jet turbin (det vil være
dager i sesongen med mulighet for å fly turbin, dette legges ut på nettet)

 

 

4.       Maks 3 fly i luften om gangen, over
50cc kun 1 fly i luften om gangen.

  

 

5.       Flyging utenfor flysektorene er
strengt forbudt (se eget kart)

  

 

6.       Flytider:                               Mandag
– Torsdag                          10.00 –
21.00

 

Fredag                                              10.00
– 20.00

 

Lørdag  - Søndag                             12.00 – 20.00

 

 

7.       Oppstart av modeller skal kun skje i start boks med
sikring.

 

 

8.       All flyging skal skje fra standplass,
3 helleplasser til venstre for startboksen.

 

 

9.       Flyforbud på disse dagene: Alle
førstedager, 17 Mai, Juleaften, Nyttårsaften.

 

 

10.    Alle modeller skal være forsvarlig
lyddempet, styret kan forby flyging om modellen er for støyende. Vi ønsker ikke
å innføre støymålinger slik mange andre har måttet gjøre, derfor må vi passe på
hverandre her. Styret ber om rapport om noen opplever modeller som støyer for
mye.  (husk at lyden av modellfly er det
som kan ødelegge for oss)

 

 

11.    Unngå øvelser som lager støy i
nordenden av stripa, her er vi nærmest naboer og kan fort pådra oss klager på
støy.

 

 

12.    Husk å rydde etter deg.

 

 

13.    Ved uhell skal alle gjenstander
fjernes, dette gjelder også på jordene.

 

 

14.    All stopp i gårdsveien er forbudt,
bruk av og på lastings lommen. All parkering skal skje foran låven.

 

 

15.    Fly bevis og medlemskap må kunne
forevises ved etterspørsel (husk å alltid ha dette med slik at du ikke
risikerer å få flyforbud)

 

 

16.    Det er ikke tillatt å ta betalt for
tjenester her på anlegget til AHMFK.  For
eksempel: skoleflyging, oppsett av modeller, reparasjoner etc.

(oppdatert april 2017)