Styret

Styret

  • by
  • Mai 08, 2014

Styret:

• Leder:    Rune Pavestad

• Nestleder:     Tom Erik Rolfson

• Kasserer og sekretær:  Anders Rensvold

•1 Styremedlem:   Bjørn – Ole Bergerud

• 1 Vararepresentant:  Andreas Kjus
 
Revisor: 2 revisorer :  Nils Henry Trovåg og Jøran Fallet