Styret

Styret

  • by
  • Mai 08, 2014

Styret:

• Leder:    Rune Pavestad

• Nestleder:     Christen Gjelseth

  • Sekretær : Bjørn – Ole Bergerud  

• Kasserer :  Anders Rensvold

•1 Styremedlem:  Brian Hansen

• 1 Vararepresentant:  Andreas Kjus
 
Revisor: 2 revisorer :  Nils Henry Trovåg og Jøran Fallet